30
April
55498794_2272392576368263_7458536268025036800_o
Essay Writing Workshop – Only for Gegee Students
13:00 - 14:00

Гэгээ төвийн англи хэлний 4-р түвшинээс дээш ангийнханд зориулсан клуб

30
March
55552035_2272465996360921_4878076627612860416_o
Chinese Movie Club
14:00 - 16:00
Гэгээ Боловсролын Төв

Сонсголоо сайжруулж кино үзье. Гэгээ төвийн бүх шатны сурагчид ирэх боломжтой.

15
August
54728849_2272465199694334_6787860773814140928_o
English Movie club
14:00 - 16:00
Гэгээ Боловсролын Төв

Сонсголоо сайжруулж кино үзье. Гэгээ төвийн бүх шатны сурагчид ирэх боломжтой.