ХҮҮХДИЙН СУРГАЛТ?

Зорилго:  “Унаган мэт англи, хятад хэлтэй хүүхдийг бэлдэх”

ДАВУУ ТАЛУУД:

 • Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх
 • Хүүхдийн үзэл бодол тогтох, дүн шинжилгээ хийх
 • Үзэл бодлоо илэрхийлэх чадвартай болох
 • Хэл ярианы хөгжил сайжрах
 • Бусад харилцааны чадварууд сайжирна.
 • Зураг зурж бүтээл хийж сурах 

НОМ УНШИХЫН ДАВУУ ТАЛ: 

 • Анхаарал төвлөрөлт сайжирдаг
 • Дэлхий ертөнцтэй танилцах цонх болж өгдөг
 • Үгсийн сан сайжрахаас гадна ярих, бичих чадвар давхар сайжирдаг.
 • Мундаг илтгэгч, зохиолчид ихэвчлэн их уншдаг хүмүүс байдаг шүү дээ
 • Хүүхдийн төсөөлөн бодох чадварыг хөгжүүлдэг
 • Бусдыг ойлгох, бусдын оронд өөрийгөө тавьж үзэж аливаа зүйлийг олон өнцгөөс ханддаг болдог
 • Ном их унших нь бусад хичээлийн сурлагын дүнд ч эерэгээр нөлөөлдөг
 • Олон талын нөхцөл байдал, асуудлыг харж, ойлгож дүгнэлт хийх чадвартай болно